biography

Reinier Berendsen

Light. That fascinating light. The Dutch painter Reinier Berendsen, lives and works in The Netherlands – 1973, chases after it, in big cities around the world. He works like a traveling journalist. Uninhibited observant; smelling, tasting, feeling. Waiting for that one moment to register. The places he captures appear randomly. Because more important than the spot is light; as supporting character of his work. And everything else - the buildings and objects in space - is secondary. Light above the buildings. In that respect, Reinier is a real Dutch painter, in the tradition of Johannes Vermeer.

His work is not just to show a fleeting and superficial image. On the contrary. They are there to experience and even feel. The smells and sounds. The temperature. The season. The works of Reinier are characterized by order or structure. Call it tidy. Due to the absence of people. And by different perspectives. Not deliberate; Painting succeeds by the grace of intuition. Except one element: Reinier’s travel suitcase on each painting. Reinier Berendsen was here a minute. And the place he had just left, might look different next week. And that's fine.


 

Licht. Dat fascinerende daglicht. De Nederlandse schilder Reinier Berendsen (1973) jaagt het achterna, in grote steden over de hele wereld. Hij gaat te werk als reizend journalist. Onbevangen observerend; ruikend, proevend, voelend. Wachtend op dat ene moment om te registreren. De plekken die hij vastlegt lijken willekeurig gekozen. Want belangrijker dan de plek is het licht; als dragend karakter van zijn werk. En al het andere – de gebouwen en de objecten in de ruimte – is daaraan ondergeschikt. Light above the buildings. In dat opzicht is Reinier een echte Nederlandse schilder, in de traditie van Johannes Vermeer.

 Zijn werk is er niet om simpelweg te bekijken, als vluchtig en oppervlakkig beeld. Integendeel. Ze zijn er om te ervaren en zelfs te voelen. De geuren en geluiden. De temperatuur. Het jaargetijde. De werken van Reinier kenmerken zich door orde, rust en structuur. Noem het opgeruimd. Door het ontbreken van mensen. En door afwijkende perspectieven. Geen bewuste keuzes overigens; schilderen lukt bij de gratie van intuïtie. Op één element na: Reiniers reiskoffertje op elk schilderij. Reinier Berendsen was hier even. En de plek die hij net heeft verlaten, ziet er volgende week misschien alweer anders uit. En dat is prima.   

 

Text by Jeroen Fidder, www.zegtekst.nl